Automatyka przemysłowa to nasza codzienność...  

|| ||

  Szybki kontakt: + 48 61 840 80 26 || Sprawdź jak dojechać...

Shop Floor Data Collection System

Czym jest system SFDC, ogólnie?

Shop Floor Data Collection System = System Akwizycji Danych Produkcyjnych

Ich zadaniem jest monitorowanie parametrów procesowych mających bezpośredni lub pośredni wpływ na przebieg operacji produkcyjnych. Systemy SFDC stanowią nieodzowną częścią procesów optymalizacji produkcyjnych, pozwalają szybko i efektywnie uzyskać podstawowe informacje związane z wynikami przeprowadzanych operacji.

Bardziej szczegółowo:

Dane wyjściowe z procesów produkcyjnych są podstawą do wyznaczania wskaźników, które w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego stanowią wejściowe dane korekcyjne przy ponownej iteracji przebiegu procesu w trakcie optymalizacji produkcji.

Efektywne badanie wskaźników sprzężenia, w celu wprowadzenia korekt procesu produkcyjnego, wymaga systemu procedur:

 • odczytujących dane wyjściowe z procesów produkcji,
 • wyliczających wskaźniki do optymalizacji,
 • wprowadzających skorygowane dane wejściowe dla operacji produkcyjnych.

W czym może pomóc zespół iPS Control®?

Bazując na wieloletnim doświadczeniu we wdrażaniu zautomatyzowanych systemów sterowania, dla różnych gałęzi przemysłu, iPS Control® opracował Autorski System Akwizycji Danych Produkcyjnych (Shop Floor Data Collection System) umożliwiający realizację wyżej opisanych procedur. Jego podstawową funkcją jest akwizycja i monitorowanie danych produkcyjnych:

 • pojedynczych maszyn czy urządzeń,
 • zespołów stanowiące całe linie produkcyjne,
 • gniazd operacji ręcznych.

System SFDC składa się z jednostek odpowiedzialnych za:

 • akwizycje danych, z elementów przetwarzających dane,
 • elementów prezentujących dane,
 • jednostek centralnej archiwizacji i przetwarzania danych globalnych,
 • infrastruktury transportujących dane do systemów zewnętrznych.

Każdy z wyżej opisanych elementów systemu może zostać zrealizowany w oparciu o urządzenia i infrastrukturę informatyczną zgodną ze standardem funkcjonującym w zakładzie produkcyjnym, jak i w przypadku jej braku, z elementów zaproponowanych i zaprojektowanych przez iPS Control®.

Przykładowa architektura systemu SFDC, na podstawie której zostaną omówione poszczególne jego elementy.

Dla zespołu linii produkcyjnych została przygotowana architektura oparta na połączonych w sieć informatyczną elementów odpowiedzialnych za poszczególne funkcje systemu SFDC.

Za akwizycję danych z każdej linii produkcyjnej odpowiedzialny jest lokalnie zainstalowany sterownik PLC, do którego wysyłane są dane z określonej linii produkcyjnej. Na serwerze zainstalowana jest aplikacja programowa odpowiedzialna za rejestrację danych, za przetwarzanie danych i obliczanie wskaźników produkcyjnych oraz monitorowanie stanów awaryjnych. Za lokalną prezentację danych odpowiedzialne są komputery przemysłowe umieszczone bezpośrednio przy linii produkcyjnej, bądź tablice informacyjne DOTup.

Przykładowe przetwarzane lokalnie dane to:

 • czasy postojów maszyn (z kategoryzacją ich przyczyn),
 • ilości cykli maszyn produkcyjnych w linii (w różnych horyzontach czasowych),
 • czasy operacji produkcyjnych (w różnych horyzontach czasowych),
 • czasy cykli (w różnych horyzontach czasowych),
 • wydajności maszyn (w różnych horyzontach czasowych),
 • wskaźniki wyrażane jako przeliczenia powyższych danych (np. dostępność/wydajność).

W zakresie prezentacji danych możemy uzyskać dostęp do przykładowych danych:

 • bieżący monitoring zleceń produkcyjnych do wykonania (lista zleceń),
 • możliwość uruchamiania, wstrzymywania oraz kończenia zleceń,
 • ilość wykonanych przedmiotów produkcji,
 • ilość liczby braków produkcyjnych,
 • wskaźnik wydajności produkcji, dane o przestojach, awariach i planowanych przerwach,
 • podgląd stanu (praca, awaria, przestój, przezbrojenie itp.)

Ważną cecha Systemu Akwizycji Danych Produkcyjnych jest możliwość budowy niezależnie od istniejącej już w zakładzie infrastruktury sprzętowej i informatycznej. Możliwa jest konstrukcja systemu w oparciu o istniejącą infrastrukturę jak również zaprojektowanie zupełnie nowej według standardów klienta lub zaproponowanej przez iPS Control®.

Dwie podstawowe cechy architektury to elastyczność i skalowalność.

Elastyczność, ponieważ system SFDC jest oparty na dedykowanym rozwiązaniu sprzętowym czy programowym. Można zastosować jeden z dostępnych na ryku standardów sprzętu i oprogramowania lub wykorzystać juz istniejące w zakładzie klienta.

Skalowalność, ponieważ w dowolnym momencie można rozbudować system o nowe elementy infrastruktury produkcyjnej zakładu klienta bez konieczności przebudowy systemu, a jedynie poprzez rozszerzenie zaproponowanej architektury Shop Floor Data Collection System

Architektura SFDC może zostać wyposażona w tablice informacyjne oparte na urządzeniach DOTup.

Pozwalają one wizualizować dowolne informacje na halach produkcyjnych, bez ograniczeń graficznych. Dzięki DOTup można uzyskać szybki i łatwy dostęp do kluczowych informacji produkcyjnych.

System DOTup charakteryzuje:

 • Dowolna forma graficzna przedstawianych informacji oraz wskaźników
 • Szeroka gama dostępnych wielkości ekranów graficznych LED
 • Krótki okres instalacji oraz zwrotu z inwestycji
 • Duża elastyczność aplikacji oraz łatwość wprowadzania zmian do systemu
 • Możliwość komunikacji z różnymi systemami sterowania oraz aplikacjami
 • Możliwość prostego skalowania systemu na kolejne linie produkcyjne
 • Powtarzalność rozwiązania, które obniża ryzyko inwestycyjne
 • Możliwość pracy w trudnych warunkach – aplikacje wewnętrzne i zewnętrzne
 • Dostępne obudowy ze stali nierdzewnej

 

System DOTup można zastosować do następujących aplikacji:

 • System SCADA do wizualizacji dowolnego procesu technologicznego
 • Tablica ANDON do wizualizacji stanu pracy maszyn i całych linii produkcyjnych
 • Wizualizacja wskaźników efektywności produkcji (systemy OEE)
 • Prezentacja parametrów klimatycznych na hali produkcyjnej
 • Wizualizacja wskaźników ekonomicznych
 • Monitoring zużycia mediów produkcyjnych (energia, woda, ciepło itp.)

Podstawowe elementy Shop Floor Data Collection System, które można przedstawić w postaci modułów to:

 • monitorowanie wydajności, przestojów oraz OEE,
 • monitorowanie mediów produkcyjnych,
 • integracja z modułami biznesowymi typu ERP.

Podstawowe korzyści z wdrożenia Systemu Akwizycji Danych Produkcyjnych:

 1. Zwiększenie wydajności poprzez optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów produkcyjnych,
 2. Szybsza reakcja na zatrzymania produkcji – skracanie czasów przestojów i awarii,
 3. Automatyczne wyliczanie oraz raportowanie wskaźników produkcyjnych np. OEE (ang. Overall Equipment Effectiveness),
 4. Obniżenie kosztów jednostkowych produkcji dzięki optymalnemu zarządzaniu zużyciem mediów,
 5. Lepsza wiedza o miejscach marnotrawienia energii,
 6. Uwiarygodnienie raportów poprzez automatyzacje gromadzonych danych - Brak potrzeby angażowania ludzi do tworzenia bilansów i raportów,
 7. Poprawienie przepustowości produkcji oraz terminowości dostaw,
 8. Możliwość obsługi zdarzeń i zarządzania produkcją w czasie rzeczywistym,
 9. Skrócenie czasu oczekiwania na raporty oraz szybsze podejmowanie decyzji.