Automatyka przemysłowa to nasza codzienność...  

|| ||

  Szybki kontakt: + 48 61 840 80 26 || Sprawdź jak dojechać...

Uruchomienia, testy, szkolenia

Jednym z końcowych etapów realizacji inwestycji jest uruchomienie instalacji. Uruchomienia dokonują wspólnie nasi projektanci i programiści.

Uruchomienie dzielimy na kilka etapów:

  • uruchomienie elektryczne (kierunki obrotów, poprawność działania czujników, zaworów i innych urządzeń obiektowych)
  • Testy I/O (sprawdzenie sygnałów wejściowych/wyjściowych)
  • Zaprogramowanie urządzeń programowalnych (falowniki, czujniki, urządzenia specjalizowane, kalibracja układów pomiarowych i wagowych wraz z odpowiednimi protokołami kalibracji)
  • Wypełnienie „kart napędów” oraz „kart urządzeń programowalnych”
  • Uruchomienie funkcjonalne gniazd linii produkcyjnej lub części maszyny
  • Uruchomienie funkcjonalne całej linii produkcyjnej
  • Testy „suche” – bez produktu
  • Testy „mokre” – z produktem

Końcowym etapem uruchomienia jest przekazanie do eksploatacji, wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej systemu sterowania włącznie z DTR zastosowanych urządzeń i komponentów. Przekazanie do eksploatacji jest poprzedzone szkoleniami z zakresu obsługi, potwierdzonymi odpowiednimi protokołami, oraz przekazaniem kompletnej instrukcji obsługi danego systemu sterowania.

Często zdarza się, że po zakończeniu rozruchu i przekazaniu do eksploatacji świadczymy usługę asysty – nasi inżynierowie zostają na terenie obiektu by asystować obsłudze przy normalnych czynnościach produkcyjnych