Automatyka przemysłowa to nasza codzienność. 

|| ||

  Szybki kontakt: + 48 61 840 80 26 || Sprawdź jak dojechać...

#Obecnie poszukujemy osób na poniższe stanowiska.

 • Programista(ka)
 • Projektant(ka) AKPiA

#Staż w dziale aplikacji programowych lub projektowym

Wszystkich chętnych zapraszamy do zgłoszenia i wzięcia udziału w jednym z poniższych programów stażowych
w iPS Control®. Przede wszystkim gwarantujemy naukę i 100% działań rynkowych. Szczegóły poniżej, zapraszamy.

CV oraz list motywacyjny wraz z numerem referencyjnym prosimy
przesyłać na adres:
iPS Control®
ul. Poznańska 23
Jasin 62-020 Swarzędz
lub na adres e-mail: rekrutacja - w domenie - ipscontrol.pl

#Poniżej opisy wymienionych stanowisk.

Informujemy, że nadsyłanych ofert nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Prosimy o dopisanie klauzuli nizbędnych klauzuli RODO.

#Obowiązek informacyjny RODO w przypadku przesyłania do nas zgłoszeń rekrutacyjnych i aplikacji.

W każdej treści maila oraz w strukturze CV prosimy o umieszczenie klauzuli informacyjnej:

Treść zgody do CV/zgoda na przetwarzanie danych musi obejmować: „W związku z ogłoszeniem z dnia [***] w sprawie rekrutacji na stanowisko [***] w spółce IPS S.A. adres: ul. Poznańska 23-25, 62-020 Jasin, KRS numer 0000361351”) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej przekazywanej spółce iPS S.A., w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej. Jednocześnie potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się i zrozumiałam/zrozumiałem treść „Informacji o administratorze danych osobowych”, dołączonej do ogłoszenia rekrutacyjnego.”

„Informacje o administratorze danych osobowych udzielane w związku z otwarciem procesu rekrutacyjnego na stanowiska

 Programista(ka), Projektant(ka) AKPiA ,Stażysta

ogłoszonym w dniu 05.06.2018

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016, dalej zwanego „Rozporządzeniem”) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie spółka iPS S.A. adres: ul. Poznańska 23-25, 62-020 Jasin, KRS numer 0000361351 (dalej zwana „Administratorem”). Kontakt z Administratorem jest możliwy w drodze korespondencji listownej na adres podany powyżej bądź w formie elektronicznej na następujący adres: RODO (w domenie internetowej) ipscontrol.pl .

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystane przez Administratora jedynie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pan/Pani składa dokumenty aplikacyjne. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać także wykorzystane przez Administratora na potrzeby kolejnych rekrutacji, które będą miały miejsce do upływu terminu wskazanego poniżej, w którym dane osobowe będą pozostawały w dyspozycji Administratora.

Proces rekrutacyjny trwać będzie 24 miesiące od daty jego ogłoszenia.

Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana następujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – stanowi art. 221 § 1 kodeksu pracy. Podstawą prawną do przetwarzania pozostałych podanych przez Panią/Pana danych osobowych będzie stanowiła Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana na potrzeby postępowania rekrutacyjnego będą udostępniane jedynie osobom bezpośrednio zaangażowanym u Administratora w proces rekrutacji.

Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą w dyspozycji Administratora przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, po czym zostaną trwale usunięte.

W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy Rozporządzenia.

Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest dobrowolne, jednakże brak przekazania Administratorowi Pani/Pana danych osobowych spowoduje, że Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacyjnym. „

 

#Projektant(ka) AKPiA (IPSC/PR01/08)

Osoba pracująca na stanowisku Projektant(ka) AKPiA będzie odpowiedzialna za:

 • projektowanie i opracowywanie dokumentacji technicznej AKPiA
 • projektowanie i wdrażanie do produkcji nowych rozwiązań
 • wprowadzanie zmian oraz modernizacja istniejących projektów
 • rozwiązywanie problemów bieżących związanych z realizowanymi inwestycjami
 • nadzór nad wdrażaniem nowych projektów u klienta

Osoba ubiegająca się o stanowisko Projektant(ka) AKPiA powinna spełniać następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności automatyka, elektrotechnika lub elektronika
 • znajomość specyficznych zagadnień automatyki przemysłowej
 • znajomość oprogramowania CAD
 • kreatywność i sumienność
 • umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość j. angielskiego (znajomość j. niemieckiego będzie dodatkowym atutem)
 • gotowość do pracy na obiektach w kraju i poza granicami
 • doświadczenie obiektowe mile widziane
 • praca na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Dobrą atmosferę w zespole
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia

 

#Programista(ka) (IPSC/PRG01/08)

Osoba pracująca na stanowisku Programista(ka) będzie odpowiedzialna za:

 • Opracowywanie algorytmów sterowania
 • Tworzenie i wdrażanie aplikacji programowych sterowników firmy SIEMENS, ALLEN BRADLEY i innych
 • Tworzenie i wdrażanie aplikacji wizualizacji i monitoringu za pomocą pakietów WinCC, RSView32, InTouch i innych
 • Tworzenie i wdrażanie systemów raportowania oraz systemów baz danych
 • Rozwiązywanie problemów bieżących związanych z realizowanymi inwestycjami

Osoba ubiegająca się o stanowisko Programista(ka) powinna spełniać następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności automatyka, elektrotechnika lub elektronika
 • znajomość specyficznych zagadnień automatyki przemysłowej
 • znajomość programowania sterowników rodziny S7 firmy SIEMENS (znajomość programowania innych sterowników będzie dodatkowym atutem)
 • znajomość oprogramowania WinCC i innych pakietów programowych firmy SIEMENS (znajomość pakietów innych firm będzie dodatkowym atutem)
 • znajomość zagadnień związanych z bazami danych
 • kreatywność i sumienność
 • umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy kat. B
 • dobra znajomość języka angielskiego (znajomość j. niemieckiego będzie dodatkowym atutem)
 • gotowość do pracy na obiektach w kraju i poza granicami

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Dobrą atmosferę w zespole
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia

 #Staże

Staż w Dziale Aplikacji Programowych na stanowisku: Programista(ka)/Asystent(ka) Programisty (w zależności od posiadanego doświadczenia i umiejętności)


Stażysta(ka) będzie miał możliwość uczestniczenia w procesach:

 • Opracowywanie algorytmów sterowania
 • Tworzenie i wdrażanie aplikacji programowych sterowników firmy SIEMENS, ALLEN BRADLEY i innych
 • Tworzenie i wdrażanie aplikacji wizualizacji i monitoringu za pomocą pakietów WinCC, RSView32, InTouch i innych
 • Tworzenie i wdrażanie systemów raportowania oraz systemów baz danych
 • Rozwiązywanie problemów bieżących związanych z realizowanymi inwestycjami

Osoba ubiegająca się o staż powinna spełniać następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności automatyka, elektrotechnika lub elektronika (lub w trakcie kształcenia)
 • znajomość specyficznych zagadnień automatyki przemysłowej
 • podstawowa znajomość programowania sterowników rodziny S7 firmy SIEMENS (znajomość programowania innych sterowników będzie dodatkowym atutem)
 • podstawowa znajomość oprogramowania WinCC i innych pakietów programowych firmy SIEMENS (znajomość pakietów innych firm będzie dodatkowym atutem)
 • znajomość zagadnień związanych z bazami danych
 • kreatywność i sumienność
 • umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy kat. B
 • dobra znajomość języka angielskiego (znajomość j. niemieckiego będzie dodatkowym atutem)
 • gotowość do pracy na obiektach w kraju i poza granicami

Wynagrodzenie:

Istnieje możliwość otrzymania wynagrodzenia w zależności od poziomu posiadanych umiejętności i doświadczenia.

Czas trwania:

3 - 12 miesięcy

Informacje dodatkowe:

Po pomyślnym zakończeniu stażu istnieje możliwość podjęcia pracy na wskazanym stanowisku.

Staż w Dziale Projektowym na stanowisku: Projektanta(ki)/Asystent(ka) Projektanta (w zależności od posiadanego doświadczenia i umiejętności)

Stażysta(ka) będzie miał możliwość uczestniczenia w procesach:

 • projektowanie i opracowywanie dokumentacji technicznej AKPiA
 • projektowanie i wdrażanie do produkcji nowych rozwiązań
 • wprowadzanie zmian oraz modernizacja istniejących projektów
 • rozwiązywanie problemów bieżących związanych z realizowanymi inwestycjami
 • nadzór nad wdrażaniem nowych projektów u klienta

Osoba ubiegająca się o staż powinna spełniać następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności automatyka, elektrotechnika lub elektronika (lub w trakcie kształcenia)
 • znajomość specyficznych zagadnień automatyki przemysłowej
 • podstawowa znajomość oprogramowania CAD
 • kreatywność i sumienność
 • umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość j. angielskiego (znajomość j. niemieckiego będzie dodatkowym atutem)
 • gotowość do pracy na obiektach w kraju i poza granicami
 • doświadczenie obiektowe mile widziane
 • praca na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem

Wynagrodzenie:

Istnieje możliwość otrzymania wynagrodzenia w zależności od poziomu posiadanych umiejętności i doświadczenia.

Czas trwania:

3 - 12 miesięcy

Informacje dodatkowe:

Po pomyślnym zakończeniu stażu istnieje możliwość podjęcia pracy na wskazanym stanowisku.